Leveransinformation

Leveranstid
Normal leveranstid är 2-5 arbetsdagar. Avvikelser kan förekomma. I sådana fall kontaktar vi kunden.
Leveransförsening
Om leveransförsening av någon anledning uppstår kommer vi att kontakta dig. Givetvis kommer vi att göra allt vi kan för att leverera din beställning så snabbt som möjligt. Du som kund har dock rätt att häva köp vid omfattande leveransförsening.

Det kan uppstå situationer som gör det omöjligt för oss att fullfölja en beställning, exempelvis om våra leverantörer inte kan fullfölja sina åtaganden gentemot oss. Drakens Antiques förbehåller sig rätten att friskriva sig från ersättning till kund vid sådana situationer eller vid leveransförsening.